ผู้บริหาร

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ มีความน่าสนเพียงใด
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/05/2017
ปรับปรุง 18/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 8584
Page Views 20082
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 พ.ค. 60 ถึง 06 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมคุณธรรมพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ห้องสุดมงคลสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป
08 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 โครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1
นักเรียนชั้น ม.1/2560 เรียนปรับพื้นฐาน
โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ฝ่ายบริหารวิชาการ
08 พ.ค. 60 กิจกรรมอบรมคุณธรรมพื้นฐาน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ห้องบันไทสมอ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ฝ่ายบริหารทั่วไป