ผู้บริหาร

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ มีความน่าสนเพียงใด
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/05/2017
ปรับปรุง 18/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 8581
Page Views 20079
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ

1.      ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

2.      พัฒนาคุณภาพการศึกษา