ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการอบรม (Update) Word Document ขนาดไฟล์ 71.89 KB 171286
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.48 KB 171349
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.15 KB 171347
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 171359
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.44 KB 171366
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 59.69 KB 171365
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.13 KB 171369
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.22 KB 171371
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.28 KB 171408
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.38 KB 171443
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.61 KB 171444
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.04 KB 171494
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.11 KB 171476
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.2 Report Point 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53.02 KB 171363
STU Point V3.2 Report Point 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 171378
STU Point V3.2 Add Point Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.23 KB 171398
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 171429
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 171426
กระดาษคำตอบ 171424
MOU
ไฟล์ MOU ต้นฉบับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.47 KB 171339
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 172801
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 176956
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 173827
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 171901
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบว่าด้วยสภานักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 171317
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 171317
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 171320
ระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติในการสอบของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.29 KB 171315
แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.77 KB 171315
ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 959.66 KB 171318
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 171605
ปถ.05
(New Update) โปรแกรม ปถ.05 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 171466
Excel สรุปโครงการ
คำนวนความพึงพอใจโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.92 KB 171404