ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.22 KB 46
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.28 KB 81
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.38 KB 107
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.61 KB 107
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.04 KB 145
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.11 KB 127
รูปเล่มสรุปโครงการ
รูปเล่มรายงานสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.86 KB 160
บันทึกรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.8 KB 146
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.2 Report Point 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53.02 KB 31
STU Point V3.2 Report Point 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 46
STU Point V3.2 Add Point Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.23 KB 79
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 109
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 103
กระดาษคำตอบ 105
MOU
ไฟล์ MOU ต้นฉบับ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.47 KB 12
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 758
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 4383
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 786
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 106
เอกสารเผยแพร่
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 163
ปถ.05
โปรแกรม ปถ.05 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 99
Excel สรุปโครงการ
คำนวนความพึงพอใจโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.92 KB 62