ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รูปเล่มสรุปโครงการ
รูปเล่มรายงานสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.86 KB 46
บันทึกรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.8 KB 45
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V2.0 Class M4-M6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 98.9 KB 23
STU Point V2.0 Class 4-8 RAR Archive ขนาดไฟล์ 91.77 KB 51
STU Point V2.0 Class 1-3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 99.61 KB 39
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 18
กระดาษคำตอบ 15
MOU
ไฟล์ MOU Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.21 KB 15
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 11
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 11
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 11
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 11