ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.22 KB 6
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.28 KB 25
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.38 KB 31
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.61 KB 35
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.04 KB 43
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.11 KB 32
รูปเล่มสรุปโครงการ
รูปเล่มรายงานสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.86 KB 132
บันทึกรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.8 KB 115
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 121.25 KB 74
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 76
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 82
กระดาษคำตอบ 75
MOU
ไฟล์ MOU Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.21 KB 78
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 352
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 3333
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 261
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 72
เอกสารเผยแพร่
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 93