ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.5 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.22 KB 31
รายชื่อนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.28 KB 57
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.38 KB 65
รายชื่อนักเรียน ม.3 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 101.61 KB 74
รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.04 KB 88
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87.11 KB 69
รูปเล่มสรุปโครงการ
รูปเล่มรายงานสรุปโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 75.86 KB 149
บันทึกรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 39.8 KB 134
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.2 Report Point 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53.02 KB 17
STU Point V3.2 Report Point 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 32
STU Point V3.2 Add Point Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.23 KB 59
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 100
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 92
กระดาษคำตอบ 91
MOU
ไฟล์ MOU Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 54.21 KB 87
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 445
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 3564
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 316
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 89
เอกสารเผยแพร่
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 116
ปถ.05
โปรแกรม ปถ.05 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 44
Excel สรุปโครงการ
คำนวนความพึงพอใจโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.92 KB 54