ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 (อ่าน 63) 10 พ.ค. 60
กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 56) 08 พ.ค. 60