ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อ บัญชีสำรองรอบที่ 4 ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 222) 30 มี.ค. 66
ประกาศบัญชีรายชื่อสำรองรอบที่ 2 ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 150) 30 มี.ค. 66
ประกาศเรียกรายชื่อ บัญชีสำรองรอบที่3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มารายงานตัว/มอบตัวในวันนี้ ( 30 มี.ค.2566 ) ภายในเวลา 08.30 - 10.00 น.หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ????นักเรียนที่มายื่นเอกสารปพ.1 ฉบับจริงในวันนี้( 30 มี.ค.256 (อ่าน 197) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อ บัญชีสำรองรอบที่ 1 ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 116) 30 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 รอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 197) 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อ #บัญชีสำรอง ที่ขึ้นบัญชีทั้งหมด (1-110 ) ให้มารายงานตัวในเวลา 13.00น. - 14.30 น.หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองในลำดับถัดไป (อ่าน 206) 29 มี.ค. 66
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2566 ให้นักเรียนมารายงานตัว/มอบตัวตามวันเวลาท้ายประกาศ หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกบัญชีสำรองเป็นลำดับถัดไป (อ่าน 700) 29 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1023) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้า ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 296) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 563) 17 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (อ่าน 389) 13 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 415) 10 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1012) 10 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นม.4 ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2566 (นักเรียนเดิม) (อ่าน 346) 04 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทคโควต้า (นักเรียนที่จบ ม. 3 เดิม) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 259) 27 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)เรื่อง การรับคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (นักเรียนที่จบ ม.3 เลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 348) 11 ธ.ค. 65
หนังสือรับรองการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 255) 24 พ.ย. 65
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประเทศ ประจำปี 2565 (อ่าน 414) 07 ต.ค. 65
สรุปเหรียญรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้ ประจำปี 2565 (อ่าน 644) 19 ก.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (อ่าน 528) 18 พ.ค. 65
หนังสือรับรองการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 634) 18 เม.ย. 65
ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 668) 18 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 สำรองรอบที่ 4 (อ่าน 700) 05 เม.ย. 65
เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเทศศบาล ๒ (คลองจิหลาด) (อ่าน 1017) 05 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 สำรองรอบที่ 2 (อ่าน 696) 02 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 สำรองรอบที่ 3 ให้นักเรียนมารายงานตัวในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. ณ อาคารนกอินทรีย์ (อ่าน 656) 02 เม.ย. 65
ตารางลำดับารรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 645) 01 เม.ย. 65
ผังรายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 507) 01 เม.ย. 65
ประกาศเรียกนักเรียน ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 บัญชีสำรองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ครั้งที่ 1 (อ่าน 693) 31 มี.ค. 65
รายการค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 597) 30 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 942) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบระดับชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1212) 15 มี.ค. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา (ม.3เดิม) ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 (อ่าน 497) 05 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ (อ่าน 816) 14 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา(นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 (อ่าน 1462) 10 ก.พ. 65
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทโควต้า (นักเรียน ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 591) 21 ม.ค. 65
ประกาศเลื่อนวันสอบและวันประกาศผลสอบ ประเภทโควต้า นักเรียน ม.3 (นักเรียนเดิม) (อ่าน 1769) 12 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1186) 12 ม.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทโควตา(นักเรียนที่จบ ม.3 เดิม) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 653) 07 ม.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประเภทโควต้า (นักเรียนเดิม) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 490) 15 ธ.ค. 64
ประกาศรับสมัครครูวิชาภาษาอังฤษ (อ่าน 551) 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) เรื่องขยายเวลาเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 64 เป็นต้นไปจนว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (อ่าน 495) 09 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขยายการสอนแบบ Online ตั้งแต่ววันที่ 12 ก.ค. เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย (อ่าน 475) 09 ก.ค. 64
เผยแพร่เอกสารทางวิชาการของ นางจิรัญญา หง้าฝา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 529) 05 ก.ค. 64
เผยแพร่เอกสารทางวิชาการของ นางจิรัญญา หง้าฝา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (อ่าน 622) 05 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเรื่องขยายเวลาเรียนออนไลน์ 5-11 ก.ค. 2564 (อ่าน 486) 03 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 567) 30 มิ.ย. 64
ประกาศเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 506) 24 มิ.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (อ่าน 553) 24 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 78) 19 มิ.ย. 64