จัดซื้อ/จัดจ้าง
เอกสารประกอบการประกวดหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 51) 03 พ.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 45) 03 พ.ค. 66
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 89) 13 เม.ย. 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ด้วยวิธีการประกวดราคา (e-bidding) (อ่าน 458) 31 พ.ค. 65
ราคากลางหนังสือเรียน (อ่าน 518) 20 พ.ค. 65
ประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding.pdf) (อ่าน 438) 20 พ.ค. 65
ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน (อ่าน 733) 05 พ.ค. 64
เผยแพร่แผนการจดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อ่าน 1179) 28 เม.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 1700) 22 เม.ย. 61