กิจกรรมเจ้าบ้านน้อย
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกฤดิชนก ศิลปรัตน์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากโครงการ การประกวดมัคคุเทศก์น้อย ครั้งที่ 8 ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนายนันทพงศ์ เหมหมัน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมกสรท่องเที่ยว
โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 64
คลิปส่งเข้าประกวดเจ้าบ้านน้อยรอบคัดเลือก ครั้งที่ 7 มอ.ตรัง
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 63
คลิปส่งเข้าประกวดเจ้าบ้านน้อยรอบคัดเลือก ครั้งที่ 7 มอ.ตรัง
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 63

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 63

โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 63
กิจกรรมเจ้าบ้านน้อย EP.2
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 63
กิจกรรมเจ้าบ้านน้อย EP.1
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 63