รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด
เลขที่ 189 ถ.กระบี่เขาทอง   ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
เบอร์โทรศัพท์ 075613147
Email : kulab_boon@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :