ผู้บริหาร

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ มีความน่าสนเพียงใด
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/05/2017
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 5298
Page Views 14494
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวทรรศนีย์ คลองรั้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเบญจวรรณ วีรสกุล

นายบรรจง บวรศิริโสภณ

นายอเนก เกื้อมา
ครู คศ.1

นางสาวสาธิดา ยังชู
ผู้ช่วยครู

นายอภิสิทธิ์ แก้วมณี