ผู้บริหาร

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ มีความน่าสนเพียงใด
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/05/2017
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 5292
Page Views 14488
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวยาวารี หะยีเมาะลอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวสมศรี สุทธิ

นายสาคร ช่วยบำรุง

นางสาวขจีวรรณ รุ่งประเสริฐ

นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร