ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 (อ่าน 14) 29 ก.ย. 60
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 19) 29 ก.ย. 60