ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) (ฉบับใหม่ ปีการศึกษา 2563) (อ่าน 24) 01 ก.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.1 (อ่าน 522) 23 มิ.ย. 63
ตารางการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.6 (อ่าน 50) 23 มิ.ย. 63
ตารางการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.5 (อ่าน 31) 23 มิ.ย. 63
ตารางการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.4 (อ่าน 47) 23 มิ.ย. 63
ตารางการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.3 (อ่าน 46) 23 มิ.ย. 63
ตารางการจัดการเรียนรู้ชั้น ม.2 (อ่าน 46) 23 มิ.ย. 63
ตารางแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 6 (อ่าน 23) 23 มิ.ย. 63
ตารางแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 5 (อ่าน 32) 23 มิ.ย. 63
ตารางแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 4 (อ่าน 50) 23 มิ.ย. 63
ตารางแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 3 (อ่าน 52) 23 มิ.ย. 63
ตารางแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 2 (อ่าน 58) 23 มิ.ย. 63
ตารางแบ่งกลุ่มนักเรียนชั้น ม. 1 (อ่าน 456) 23 มิ.ย. 63
ตารางวันมาเรียนของนักเรียนระดับชชั้น ม.1 - ม.6 ช่วงสถานการณ์ ไวรัสโควิด - 19 (อ่าน 457) 23 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม ม.1 ปีการศึกษา 2563 (สำรอง เพิ่มเติม) (อ่าน 133) 16 มิ.ย. 63
ประกาศเรียกบัญชีสำรอง (เพิ่มเติม) ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 121) 15 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) เรื่อง ประกาศเรียกนักเรียนชั้น ม. 1 สำรองเพิ่มเติม (อ่าน 142) 13 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการ (อ่าน 142) 12 มิ.ย. 63
รายละเอียดกำหนดการรายงานตัว เอกสารที่ต้องนำมา และการค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ (อ่าน 0) 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 (รอบทั่วไป) (อ่าน 615) 11 มิ.ย. 63
แนวทางปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 306) 05 มิ.ย. 63
แผนผังห้องสอบ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 249) 04 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ม.1 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 553) 19 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) (อ่าน 168) 19 พ.ค. 63
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2563 รอบทั่วไป (อ่าน 569) 05 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (นอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 241) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (ในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 169) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (นอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 695) 01 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์ (ในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 509) 01 พ.ค. 63
เผยแพร่แผนการจดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จดซื้อจดจ้างหนงสือเรียน) (อ่าน 126) 28 เม.ย. 63
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 (อ่าน 152) 10 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 521) 08 เม.ย. 63
ประกาศ เลื่อนกำหนดการต่าง ๆ ของโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 278) 25 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าเรียนประเภททั่วไป ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 217) 19 มี.ค. 63
ใบสมัครเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 398) 19 มี.ค. 63
สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 142) 22 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 317) 24 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้น ม. 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยระบบโควตา (อ่าน 275) 06 ม.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 290) 20 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 603) 20 ธ.ค. 62