ผู้บริหาร

นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๒ มีความน่าสนเพียงใด
มากที่สดุ
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/05/2017
ปรับปรุง 15/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 5289
Page Views 14485
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมใจ แซ่หว่อง

นางสาวนงเยาว์ สุทธิสงค์
ครู คศ.3

นางสาวปิยวดี จะรา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุธิรา ผลโสดา

นางสาวเพียงเพชร ทองสวรรณ

นางสาวนูรียะ หมัดอุเส็น

นางสาวดุจเดือน บัวศรี

นางสาวสุกัญญา แกนุ้ย
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุกัญญา แกนุ้ย