กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คหกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0860915644
อีเมล์ : m2011@hotmail.com
ที่อยู่ :
304/3 ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี เอกคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนเทศบาล2 (คลองจิหลาด) 189 ถนนกระบี่-เขาทอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 ครูอันดับ ค.ศ1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ รางวัลการแข่งขันโครงงานการงานอาชีพ
2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับประเทศวิชาการเมืองทองธานี
3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ... การแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชาเก้า ประจำปี 2557..2558และประจำปี2559
4 ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติครั้งที่ 5 รางวัลการแข่งขันบายศรี 3 สามชั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
5 ได้ัรับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้หาดใหญ่วิชาการครั้งที่ 12 รางวัลงานดอกไม้ใบตอง (บายศรี) มัธยมศึกษาตอนต้น
6 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้หาดใหญ่วิชาการครั้งที่12 รางวัลการแข่งขันมาลัยสองชาย มัธยมศึกษาตอนต้น
7 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ครั้งที่ 66 รางวัลการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
8 ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติครั้งที่ 66 รางวัลการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ