ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการอบรม (Update) Word Document ขนาดไฟล์ 272.19 KB 146415
แบบฟอร์มวิจัย 63 Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 146523
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.96 KB 18
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.35 KB 6
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.91 KB 13
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.35 KB 10
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.46 KB 15
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.01 KB 9
รายชื่อนักเรียน ม. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.89 KB 4696
รายชื่อนักเรียน ม. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.6 KB 4708
รายชื่อนักเรียน ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.7 KB 4721
รายชื่อนักเรียน ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.24 KB 4740
รายชื่อนักเรียน ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.67 KB 4704
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.57 KB 4755
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.9 KB 123868
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 123902
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.15 KB 123880
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 123893
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.96 KB 123931
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.14 KB 123897
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.07 KB 129241
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.14 KB 129243
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.68 KB 129228
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.09 KB 129256
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.82 KB 129294
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.5 KB 129280
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.2 Report Point 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53.02 KB 146656
STU Point V3.2 Report Point 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 146613
STU Point V3.2 Add Point Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.23 KB 146464
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 146416
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 146389
กระดาษคำตอบ 146548
MOU
MOU ต้นฉบับ (Update) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.36 KB 146434
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 147785
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 147795
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 149029
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 149572
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบว่าด้วยสภานักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 147237
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 146522
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 146774
ระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติในการสอบของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.29 KB 146397
แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.77 KB 146413
ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 959.66 KB 146761
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 146908
ปถ.05
โปรแกรม ปถ.05 ตัวใหม่ของกรม ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 146888
Excel สรุปโครงการ
คำนวนความพึงพอใจโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.92 KB 146528