ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการอบรม (Update) Word Document ขนาดไฟล์ 272.19 KB 146428
แบบฟอร์มวิจัย 63 Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 146524
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.96 KB 27
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.35 KB 26
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.91 KB 31
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 41.35 KB 39
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.46 KB 44
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.01 KB 42
รายชื่อนักเรียน ม. 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.89 KB 4707
รายชื่อนักเรียน ม. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.6 KB 4717
รายชื่อนักเรียน ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.7 KB 4732
รายชื่อนักเรียน ม. 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.24 KB 4742
รายชื่อนักเรียน ม. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.67 KB 4706
รายชื่อนักเรียน ม. 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.57 KB 4759
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.9 KB 123870
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 123909
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.15 KB 123885
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 123900
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.96 KB 123933
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.14 KB 123899
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.07 KB 129243
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.14 KB 129252
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.68 KB 129242
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.09 KB 129257
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.82 KB 129297
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.5 KB 129283
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.2 Report Point 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53.02 KB 146664
STU Point V3.2 Report Point 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 146621
STU Point V3.2 Add Point Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.23 KB 146477
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 146417
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 146391
กระดาษคำตอบ 146557
MOU
MOU ต้นฉบับ (Update) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.36 KB 146437
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 147793
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 147802
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 149030
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 149574
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบว่าด้วยสภานักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 147244
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 146523
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 146776
ระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติในการสอบของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.29 KB 146404
แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.77 KB 146420
ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 959.66 KB 146768
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 146915
ปถ.05
โปรแกรม ปถ.05 ตัวใหม่ของกรม ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 146947
Excel สรุปโครงการ
คำนวนความพึงพอใจโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.92 KB 146535