ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการอบรม (Update) Word Document ขนาดไฟล์ 272.19 KB 139998
แบบฟอร์มวิจัย 63 Word Document ขนาดไฟล์ 33.87 KB 140103
รายชื่อนักเรียน
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.9 KB 117462
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23.77 KB 117490
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 22.15 KB 117470
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.17 KB 117483
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 43.96 KB 117519
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.14 KB 117486
รายชื่อนักเรียน ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.07 KB 122834
รายชื่อนักเรียน ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.14 KB 122834
รายชื่อนักเรียน ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.68 KB 122821
รายชื่อนักเรียน ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 86.09 KB 122848
รายชื่อนักเรียน ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 81.82 KB 122887
รายชื่อนักเรียน ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.5 KB 122865
รายงานผลครูที่ปรึกษา
STU Point V3.2 Report Point 4-6 Word Document ขนาดไฟล์ 53.02 KB 140235
STU Point V3.2 Report Point 1-3 Word Document ขนาดไฟล์ 53.27 KB 140171
STU Point V3.2 Add Point Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 195.23 KB 140030
คู่มือการใช้งาน Excel สำหรับครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.44 KB 140006
Zipgrade
กระดาษคำตอบ ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 1.41 MB 139978
กระดาษคำตอบ 140138
MOU
MOU ต้นฉบับ (Update) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56.36 KB 140030
แผนจัดการเรียนรู้พอเพียง
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 315.13 KB 141278
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.09 KB 141249
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 163.34 KB 142161
แผนบูรณาการพอเพียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 142526
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบว่าด้วยสภานักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.07 MB 140596
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.01 MB 140108
ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.41 MB 140368
ระเบียบว่าด้วยข้อปฏิบัติในการสอบของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 911.29 KB 139991
แนวปฏิบัติการนำจักรยานยนต์มาโรงเรียนและการสวมหมวกนิรภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 791.77 KB 139993
ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 959.66 KB 140322
โครงงานเรื่อง ตามรอยพระเศวตช้างเอกคู่บารมี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.7 KB 140482
ปถ.05
โปรแกรม ปถ.05 ตัวใหม่ของกรม ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.86 MB 140363
Excel สรุปโครงการ
คำนวนความพึงพอใจโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.92 KB 140110