ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) Klongjilad Municipal School 2
วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด)เข้ารับการตรวจมาตรฐานด้านสุขาภิบาลภายในสถานศึกษาให้ผ่านมาตรฐานโรงอาหารตามโครงการรณรงค์อาหารปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทั้งทางด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านชีวภาพ และสุขาน่าใช้ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565,00:00   อ่าน 16 ครั้ง