ข่าวประชาสัมพันธ์
22 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2) 22 ก.พ. 62
21 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองจิหลาด) ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี (อ่าน 7) 21 ก.พ. 62
24 มกราคม 2562 สอบ Pre O-Net นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 35) 24 ม.ค. 62
ติว ยกระดับผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้น ม.1และ2 (อ่าน 30) 24 ม.ค. 62
เสาร์ที่ 19 ม.ค. 62 ติวนักเรียนชั้น ม.3 ม.4 และ ม.5 (อ่าน 31) 18 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบเข้า ม.1 ประเภทโควต้า (อ่าน 65) 17 ม.ค. 62
16-18 ม.ค. 2562 ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 44) 14 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็ก 12 มกราคม 2562 (อ่าน 41) 12 ม.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ต้น วันที่ 9-11 ม.ค. 2562 (อ่าน 47) 03 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป วันที่ 23-27 มี.ค. 62 (อ่าน 74) 03 ม.ค. 62
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบทั่วไป วันที่ 23-27 มี.ค. 62 (อ่าน 172) 03 ม.ค. 62
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ม.ปลาย วันที่ 14 , 17 , 18 ม.ค. 2562 (อ่าน 41) 03 ม.ค. 62
สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมการแต่งกาย (อ่าน 198) 10 ส.ค. 61
เรียงความวันแม่ (อ่าน 25) 10 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561 (อ่าน 181) 10 ส.ค. 61
ประกาศ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) (อ่าน 500) 06 ก.พ. 61
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ ที่ 25 พ.ย. 2560 (อ่าน 503) 21 พ.ย. 60
กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 (อ่าน 511) 29 ก.ย. 60
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 520) 29 ก.ย. 60