ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ รางวัลการแข่งขันโครงงานการงานอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:55  อ่าน 1363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ระดับประเทศวิชาการเมืองทองธานี
ชื่ออาจารย์ : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:54  อ่าน 888 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ... การแข่งขันจัดโต๊ะหมู่บูชาเก้า ประจำปี 2557..2558และประจำปี2559
ชื่ออาจารย์ : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:51  อ่าน 939 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชมเชยระดับชาติครั้งที่ 5 รางวัลการแข่งขันบายศรี 3 สามชั้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ชื่ออาจารย์ : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:48  อ่าน 823 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้ัรับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้หาดใหญ่วิชาการครั้งที่ 12 รางวัลงานดอกไม้ใบตอง (บายศรี) มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:45  อ่าน 787 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้หาดใหญ่วิชาการครั้งที่12 รางวัลการแข่งขันมาลัยสองชาย มัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่ออาจารย์ : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:43  อ่าน 847 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ครั้งที่ 66 รางวัลการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ชื่ออาจารย์ : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:39  อ่าน 963 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติครั้งที่ 66 รางวัลการแข่งขันกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ชื่ออาจารย์ : นายอเนก เกื้อมา
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:38  อ่าน 1027 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออ่านเพิ่มเรื่อง เมืองกระบี่มรกตอันดามัน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงเยาว์ สุทธิสงค์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2560,09:28  อ่าน 977 ครั้ง
รายละเอียด..